Informace pro žáky a rodiče

Vítejte na našich nových třídních stránkách.  

Školní ples

Vážení rodiče, 

ZŠ Smržovka ve spolupráci s Parkhotelem pořádá školní ples, který se uskuteční 16. 3. 2024. Tímto bychom Vás chtěli pozvat a zároveň poprosit o podporu. Celý výtěžek plesu je věnován na školní aktivity žáků ZŠ Smržovka, zejména pak na školní olympiádu. Podpořit nás můžete finančně (přispět na nákup cen do tomboly), materiálně (věnovat ceny do tomboly) nebo Vaší účastí na plese (zakoupení lístků). Na finanční příspěvek můžeme sepsat darovací smlouvu. Lístky jsou k dispozici u vedení školy. Děkujeme za vaši případnou podporu. Kolektiv organizátorů. 

 

 

 

 

Příjímačky

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,

blíží se termín podávání přihlášek na střední školy. Níže naleznete ve stručné formě nezbytné informace týkající se přihlašování na SŠ. Pokud si nebudete něčím jisti, neváhejte se na nás obrátit (viz kontakty níže). Případně sledujte webové stránky www.prihlaskynastredni.cz.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

V termínu od 1. 2. do 20. 2. 2024.

Až na 3 střední školy. Maturitní i nematuritní obory dohromady. Pokud jste podávali přihlášku na obory s talentovou zkouškou, můžete podat další 3 přihlášky. Talentové obory ale musíte uvést na přihlášce také.

Dobře rozmyslete, v jakém pořadí uvedete na přihlášce jednotlivé obory. Toto pořadí bude rozhodovat o tom, kam v září nastoupí vaše dítě. V případě úspěchu u přijímaček na všech 3 školách, nastoupí na školu uvedenou na prvním místě na přihlášce.

Způsob podání:

a) plně elektronicky

Na webu www.dipsy.cz se přihlásíte (bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu, mojeID), vyplníte přihlášku elektronicky a přiložíte přílohy. Přihlášku zde zároveň odešlete. Veškerá komunikace se středními školami bude následně probíhat zde v elektronické formě.

b) částečně elektronicky

Na webu www.dipsy.cz bez přihlášení vyplníte online přihlášku, přiložíte přílohy a odešlete. Následně ze systému vytisknete výpis (tříkrát, na kolik škol se hlásíte). Ten podepíšete a poštou, osobně nebo datovou schránkou doručíte do školy, kam se hlásíte (bez příloh).

c) písemně na tištěný formulář

Na webu www.dipsy.cz stáhnete tištěný formulář, který vyplníte a podepíšete třikrát, na kolik škol se hlásíte. Ke každému formuláři přiložíte požadované přílohy a poštou, osobně nebo datovou schránkou doručíte do školy, kam se hlásíte.

Všem rodičům doporučujeme využít první nebo druhý způsob podání přihlášky. Výpis známek z vysvědčení Vám může škola v unoru nabídneme možnost vyplnit přihlášky elektronicky ve škole. O termínech Vás budeme informovat.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST:

K některým přihláškám budete muset doložit posudek o zdravotní způsobilosti. Formulář je dostupný na www.prihlaskynastredni.cz. Pokud jíž víte, kam budete přihlášku posílat, nechte si posudek potvrdit lékařem dopředu. V únoru budete mít o starost méně. Posudek si nezapomeňte vzít případně s sebou do školy (pokud budete chtít vyplnit přihlášku zde).

V případě dotazů jsme k dispozici.

Mgr. Zdeněk Medlík, zdenek.medlik@zssmrzovka.cz Mgr. Michaela Komorousová, michaela.komorousova@zssmrzovka.cz

Vánoční besídka - foto